Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině v přednášce Jiřího Georgieva

  • Lada Dobrovolná
  • 02.04.2024
Dalším hostem cyklu Moderní výzvy lidstva, který již 5. rokem pořádá Mendelovo gymnázium společně s Fakultou veřejných politik (FVP), bude právník a historik JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. V aule FVP bude v pondělí 15. dubna od 10 hodin hovořit na téma Návrat geopolitiky? Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině.
V anotaci k přednášce autor uvádí: Závěr 20. století se nesl ve znamení převládajícího idealistického pohledu na vývoj mezinárodních vztahů, které měly směřovat k posílení integrace do nadnárodních uskupení a vyzdvižení role mezinárodních organizací. Představa Francise Fukuyamy o „konci dějin“, který měl nastat globálním vítězstvím liberální demokracie a tržní ekonomiky, však nedošla svého naplnění.
Méně optimistický pohled nabízel ve svém pojednání o „střetu civilizací” Samuel Huntington, který se z klasicky realistického pohledu na mezinárodní vztahy dominované silnými státy ovšem vymykal svou vizí založenou na konkurenci civilizačních modelů. S odstupem tří desítek let od publikace dnes již klasických děl obou zmíněných autorů můžeme společně nahlédnout na současnou podobu světového uspořádání, na podobu, která je poznamenána rostoucí fragmentací mezinárodních vztahů spojenou s důsledky covidové pandemie a války na Ukrajině.

Přednáška s následnou debatou bude přenášena také formou online streamu, záznam bude poté ke zhlédnutí na Youtube kanálu MVL. Akce je přístupná zdarma studentům i široké veřejnosti.