Kurz „MS-Office pro nepedagogické pracovníky“

  • Vaculíková Martina
  • 08.11.2018
Kurz „MS-Office pro nepedagogické pracovníky“ 13. 11. 2018, čas: 8.20-14.55, Bezručovo náměstí 14, místnost C201
Anotace kurzu: využití nástrojů MS-Office, Office 365 a jiného kancelářského software včetně síťových zdrojů při správě agendy neakademického pracovníka, doporučení pro tvorbu nástrojů, vzorců a způsobů zpracování dat, evidence dat, archivace dat, výpočtů různých parametrů.

Cíle kurzu:
- MS-Word: základní zásady práce s textovým procesorem a jeho funkcionalit
- MS-PowerPoint: základní zásady tvorby prezentací včetně funkcionalit
- MS-Excel: základní zásady práce s tabulkovým procesorem včetně funkcionalit
- Práce s PDF formátem včetně funkcionalit

Tematický obsah:
- MS-Word: styly, formátování obsahu se zaměřením na správný tok textu, vyhledávání a nahrazování, export do jiných formátů, vzorce
- MS-PowerPoint: nastavení a zásady tvorby a úpravy prezentací, animace, poznámky, osnova
- MS-Excel: vzorce, odkazování, filtrování a řazení,
- Office 365: přihlášení, struktura, synchronizace, sledování
- Práce s PDF: export z MS-Office do PDF, export z jiných aplikací do PDF, slučování PDF, mazání z PDF, převod PDF do MS-Word
- Dokumentace stavu systému nebo záznamu postupu práce na PC