Fakulta hostila mezinárodní workshop Jak nás vidí naši sousedé

  • Lucie Nožková
  • 30.10.2023
V rámci druhého ročníku projektu Studenti studentům, jehož nositelem je Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, proběhl 9. listopadu na naší fakultě workshop s názvem Jak nás vidí naši sousedé, aneb o podobnostech a rozdílech mezi národy.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Cílem workshopu bylo pomocí diskuze překlenout  bariéry, které  vznikají mezi Čechy a Poláky v důsledku zažitých představ, přesvědčení, předsudků a stereotypů, a které bez jakýchkoliv podložených faktů často přebírají další a další  generace. 

Na společné akci se setkali pedagogové i studenti dvou univerzit, posluchači studijních programů Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory FVP Slezské univerzity v Opavě a studenti  Psychologie výše zmíněné polské univerzity.

Z řad akademiků za polskou stranu přijali pozvání prof. Daniel Kukla, děkan Wydziału Nauk Społecznych, který celý workshop zahájil a jeho kolegyně prof. Elżbieta Napora a mgr. Julita Kielińska. Organizace celé akce se za Ústav pedagogických a psychologických věd, který setkání hostil, ujala doc. Vlasta Cabanová. 

Kromě přednášky a diskuse na téma chápání stereotypů se studenti aktivně zapojili do praktické části workshopu, která byla zaměřená na identifikaci nejčastějších předsudků působících ve společnosti obou zemí. Hovořilo se i o specifikách národních kultur a jejich rozdílech, představeny byly výsledky veřejného mínění o stereotypech. Setkání bylo neformálně zakončeno typickým polským a českým občerstvením, které se tradičně podává na českých a polských oslavách.