Konference představí restorativní justici v praxi Probační a mediační služby

  • Lada Dobrovolná
  • 13.11.2023
Ve středu 22. listopadu bude Fakulta veřejných politik (FVP) hostit konferenci s názvem Restorativní justice v praxi Probační a mediační služby. Ta se koná v rámci Týdnů Restorativní justice, kdy se akce k tomuto tématu konají v řadě měst po celé České republice.

Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Opavská konference proběhne od 9 do 15 hodin v aule FVP na Bezručově náměstí 14. Jak již název napovídá, je zaměřená na principy Restorativní justice v praxi Probační a mediační služby, především pak na jejich uplatňování při práci s klienty, tj. obětmi trestného činu i pachateli.

Pro nás jde o významnou možnost konfrontace a propojení teorie s praxí. Studenti budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s reálnými zkušenostmi a problémy, které s sebou přináší práce v terénu a vyslechnout si i výpovědi klientů,“ vysvětlila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

O své práci budou na akademické půdě hovořit zástupci z řad Probační a mediační služby, Institutu pro restorativní justici, Policie ČR, Okresního státního zastupitelství v Opavě, Vězeňské služby ČR, Probačního domu a dalších institucí. Součástí programu bude i promítání filmu s komentářem, který prezentuje na reálném případu hlavní myšlenky restorativního přístupu. Tři odpolední workshopy se zaměří na práci s pachateli před a po propuštění z výkonu trestu, mladistvé a jejich odpovědnost za protiprávní jednání a práci s pachateli v rámci skupinových programů.

Konferenci pořádá Probační a mediační služba Severomoravského soudního kraje ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě. Ta se na organizaci akce podílí již podruhé, poprvé se setkání, tehdy v rámci Dnů Restorativní justice, konalo na půdě fakulty již v roce 2019.  Občerstvení pro účastníky zajistí organizace ANIMA VIVA, z.s., konference si tak připisuje i další plus. Nákup produktů totiž podpoří činnost tohoto spolku, který se zabývá zaměstnáváním osob s duševním, mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením.