Vliv monitorování na soukromí klientů v sociálních zařízeních

  • Lada Dobrovolná
  • 10.11.2023
Ústav veřejné správy a sociální politiky (ÚVSSP) pořádá ve čtvrtek 16. listopadu kulatý stůl, na kterém budou prezentovány výsledky výzkumu "Monitorování klientů v domovech pro seniory, sociálních a zdravotních službách".

Samotný výzkum probíhal letos v červnu a červenci a byl zaměřen, jak již název napovídá, na problematiku vlivu monitorování na soukromí klientů v domovech pro seniory a v sociálních a zdravotních službách. „Cílem výzkumu bylo získat informace, které v budoucnu zajistí co možná největší ochranu soukromí těchto jednotlivců. Byl realizován formou dotazníkového šetření a účastnily se ho na 2 desítky sociálních a zdravotnických zařízení z Moravskoslezského a Olomouckého kraje,“ přiblížila pedagožka ÚVSSP a koordinátorka kulatého stolu JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Právě odborníci z institucí, které se do výzkumu zapojily, nyní budou u kulatého stolu v rámci workshopu o dané problematice diskutovat a hodnotit výsledky dotazníkového šetření .

Akce proběhne od 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu Fakulty veřejných politik.