Pomáháme se zdravotní osvětou i v sociálně vyloučených lokalitách

  • Lada Dobrovolná
  • 25.09.2023
Ústav nelékařských zdravotnických studií (ÚNZS) naší fakulty se zapojil do velmi přínosné a prospěšné aktivity. Akademici i studenti ústavu od začátku září vyjíždí společně s pracovníky Zdravotního ústavu (ZÚ) se sídlem v Ostravě a kolegy z Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OSU) s programem prevence zdraví do tří měst v Moravskoslezském kraji.

Akce s jednotným názvem Fajny den pro sve zdravi jsou zaměřeny nejen na širokou veřejnost, ale také na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Za dodržení všech hygienických zásad během nich vyšetřujeme dutinu ústní, zjišťujeme celkový stav zubů a dutiny ústní a zaměřujeme se hlavně na úroveň ústní hygieny, kterou objektivizujeme pomocí hygienických a parodontologických indexů. Poté vyšetřené osoby instruujeme ke správnému čištění zubů a celkové péči o dutinu ústní,“ popsala za ÚNZS jeho pedagožka, která aktivity se studenty přímo na místě provádí, Ing. Iveta Bryjová.

V rámci akcí, které se konají za podpory Moravskoslezského kraje a dotčených měst se zájemci kromě péče o zuby a dutinu ústní mohou nechat zdarma otestovat na HIV, žloutenku typu C či syfilis, a dozvědět se další informace v oblasti prevence zdraví. Tuto službu zajišťují odborníci z ostravského ZÚ a Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OSU. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí informace ke zdravotnímu pojištění. Zapojila se také Havířovská nemocnice a nemocnice Karviná-Ráj. Všechny instituce už v uplynulých třech týdnech společně navštívily s „Fajnym dnem“ Havířovské slavnosti, Festival jídla a kávy v Orlové a dvě oblasti ohrožené sociálním vyloučením v Orlové a Karviné. Do posledně jmenovaného města se navíc vrátí ještě 2. října, kdy akce proběhne na Úřadu práce.

Vyšetřeno bylo několik stovek osob. Z profilů orálního zdraví sice nemůžeme stanovit závěry, protože se jedná o vcelku malý vzorek, každopádně lze ale obecně říci, že úroveň orálního zdraví u populace v těchto lokalitách není uspokojivá. Preventivními aktivitami tedy můžeme alespoň částečně přispět k tomu, aby se tento stav měnil k lepšímu,“ uzavřela vedoucí ÚNZS doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. a dodala, že Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě si spolupráce se všemi zúčastněnými subjekty velmi cení a již nyní jim nabízí na preventivních akcích další participaci.