Zástupci vedení fakulty navštívili partnerskou univerzitu v Itálii

  • Lucie Nožková
  • 21.09.2023
Ve dnech 18.-22. 9. proběhla reprezentativní návštěva děkana FVP, prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., a tajemníka fakulty, Ing. Josefa Víchy na Università degli Studi di Roma Tre, se kterou naše fakulta dlouhodobě spolupracuje v rámci programu Erasmus+.
Autorka: Jana Bortlíková 
Během pobytu proběhla jednak setkání se zástupci Dipartimento di Scienze Politiche, který je zahraničním partnerem Ústavu veřejné správy a sociální politiky již od roku 2018. Kromě toho, díky uzavření nové inter-institucionální smlouvy pro pedagogické obory na jaře tohoto roku, mohlo dojít také k historicky prvnímu setkání rovněž s vedením Dipartimento di Scienze di Formazione. Cílem obou návštěv bylo především jednání o možnostech rozvoje dosavadního partnerství a jeho rozšíření jednak o další obory, tak hledání nových směrů spolupráce v rámci mobilit pedagogů či projektových aktivit. 

V rámci programu Erasmus+ mají studenti fakulty dle svého studijního zaměření možnost absolvovat na partnerských fakultách University of Roma Tre semestrální studijní pobyty. Aktuálně se mohou studenti hlásit do výběrového řízení na pobyty v letním semestru 2023/2024. 

Pro rok 2024 připravujeme také účast našich pedagogů a studentů na dalším ročníku letní školy Rome Summer Institute, na které participuje i Pedagogická fakulta University of Roma Tre.