Projektoví manažeři získali prestižní mezinárodní certifikaci

  • Viktorie Kovářová
  • 18.01.2023
Naše fakulta udělala další krok k tomu, aby byl její projektový management veden na špičkové úrovni. Vedoucí i pracovnice Oddělení pro rozvoj a řízení projektů totiž po intenzivní přípravě a sérii kurzů získaly mezinárodně platnou certifikaci IPMA stupně C. Certifikace se uděluje podle délky praxe a obtížnosti řešených projektů s označením level A až D.

Autor: Mgr. Lada Dobrovolná

Pro dosažení certifikace se bylo třeba připravovat několik týdnů. „Po mnoha školeních jsme prošly simulačním workshopem, kde byly ověřeny naše kompetence k výkonu činnosti, součástí zkoušky byl i písemný test znalostí. Celý certifikační proces byl zakončen osobním pohovorem se zkoušejícími,“ popisuje nelehkou cestu k zisku osvědčení referentka oddělení, projektová manažerka Olga Kminková Sobotková. 

 „Během přípravy, která vedla k obdržení certifikace, jsme se seznámili s novými metodami a principy projektového managementu, prohloubily si své znalosti a nyní je můžeme aplikovat do naší každodenní práce,“ doplňuje její kolegyně, projektová manažerka Monika Grillmaierová. 

Certifikaci IPMA, a to ještě vyššího stupně B, která je určena pro seniorní projektové manažery se schopností řídit komplexní projekty, získal také tajemník fakulty Josef Vícha.

 „Inovativní prvky a nástroje projektového managementu budeme teď krok za krokem zavádět do řízení dotačních projektů a obecných procesů na celé fakultě,“ uzavřela vedoucí Oddělení pro rozvoj a řízení projektů FVP Eva Prokšová.