Ústav speciální pedagogiky vás zve na přednášku

  • Viktorie Kovářová
  • 23.11.2022
Ústav speciální pedagogiky zve na přednášku na téma "Problematika sexuální výchovy v sociálních a výchovně-vzdělávacích souvislostech" pod vedení PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Přednášková činnost se bude dotýkat témat sexuality (diskurzů o sexualitě, intimity a intimních vztahů, přístupů společnosti), dětské sexuality (zdravých a nezdravých projevů sexuality), dále sexuální výchovy (důvodů pro realizaci, cílových skupin, postojů a zásad, významu sexuální výchovy u dětí), vybraných témat sexuální výchovy (sexuálního zneužívání, LGBT+ komunity, sexuálních práv) a v neposlední řadě bude zařazena praktická ukázka realizace sexuální výchovy.