Ústav speciální pedagogiky zve na přednášku

  • Viktorie Kovářová
  • 17.11.2022
Ústav speciální pedagogiky zve na přednášku na téma "Funkční zrak a zraková stimulace" pod vedením doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Přednášková činnost bude rozdělena na dva tematické bloky, které spolu navzájem velmi úzce souvisí. První blok bude věnovaný základním informacím ohledně diferenciace poruch zraku, důsledků poruch zraku na život a na edukaci žáků. Následně bude přednáška pojednávat o funkčním zraku a jeho základních charakteristikách. Studenti získají informace o formálních, ale i neformálních postupech vyšetření funkčního zraku u dětí raného, předškolního a mladšího školního věku, o úpravě podmínek při vyšetření, o jednotlivých vizuálních oblastech vyšetřování, ale také o pomůckách používaných při vyšetření funkčního zraku. Druhý blok bude návazně zaměřený na zrakovou stimulaci, na možnosti podpory zachovaných vizuálních funkcí (funkčního zraku), na pomůcky využívané ke zrakové stimulaci, ale i na multimediální výstupy podporující funkční zrak jednotlivce.