Konference Střípky z pediatricko-porodnického ošetřovatelství

  • Viktorie Kovářová
  • 16.11.2022
Dne 30. listopadu 2022 se od 10:00 v online prostoru uskuteční konference Střípky z pediatricko-porodnického ošetřovatelství II.
Forma: online 
Konference je určena: Pro nelékařské zdravotnické profese a studenty.
Místo konání: Ústav nelékařských zdravotnických studií, Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, Opava 746 01
Registrační poplatek: bez poplatku
Odkaz pro připojení pomocí MS Teams ZDE 
Program konference ke stažení ZDE 
Výstupem konference bude recenzovaný sborník s plnými texty s přiděleným ISBN. 
 
 
Organizační výbor: 
Ing. Iveta Bryjová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
Patricie Nešporová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
Mgr. Gabriela Světnická, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
 
 
Vědecký výbor: 
doc. PhDr. Andrea Botíková PhD., MPH, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě
PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D. Katedra zdravotnických studií Vysoká škola polytechnická Jihlava                   
MUDr. Pavlína Hyklová, Slezská nemocnice v Opavě
MUDr. Soňa Krejčí, Slezská nemocnice v Opavě
PhDr. Elena Janiczeková, PhD., Fakulta zdravotníctva SZU (Báňská Bystrica)
PhDr. Jana Lauková, PhD., Fakulta zdravotníctva SZU (Báňská Bystrica)
PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
MUDr. Alice Nogolová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
doc. PhDr. Mária Šupínová, Ph.D. Fakulta zdravotníctva SZU (Báňská Bystrica)
PhDr. Alena Určíková, Ph.D. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trna
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
 
Tematické okruhy konference: 
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Ošetřovatelská péče v porodní asistenci 
Ošetřovatelská péče v dentální hygieně z pohledu pediatrie a porodní asistence