Studenti si mohou podat přihlášku do středoškolské soutěže

  • Viktorie Kovářová
  • 13.02.2023
Také v letošním roce vyhlásila Fakulta veřejných politik soutěž pro středoškolské studenty v tematických oblastech, které souvisejí se studijními programy.

Zapojením do soutěže budou mít studenti možnost vyzkoušet si přípravu a obhajobu odborné práce, hlouběji proniknout do vybraného odborného tématu ve zvolené oblasti, vyhrát věcné ceny a mimo jiné také využít možnosti upuštění od přijímací zkoušky na naší fakultu v budoucích třech letech v případě, že se umístí na 1. až  3. místě.

Oblasti, ve kterých je možné se do soutěže zapojit, jsou:

  • sociální patologie a prevence,
  • speciální pedagogika,
  • sociální politika a sociální práce,
  • zdravotnické obory.

Studenti se mohou zapojit jako jednotlivci nebo jako tým, soutěžní práci budou připravovat pod vedením středoškolského pedagoga či vybraného odborníka z praxe.

Důležité termíny soutěže

  4. 1. 2023 ukončení příjmu přihlášek do soutěže - PRODLOUŽENO DO 20. 2. 2023

14. 4. 2023 odevzdání zpracovaných soutěžních prací

26. 4. 2023 ústní obhajoby, slavnostní vyhodnocení 


Bližší informace včetně přihlášky najdete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/ssodbornasoutez