Studenti si mohou podat přihlášku do středoškolské soutěže

  • Viktorie Kovářová
  • 15.11.2022
Také v letošním roce vyhlásila Fakulta veřejných politik soutěž pro středoškolské studenty v tematických oblastech, které souvisejí se studijními programy.

Zapojením do soutěže budou mít studenti možnost vyzkoušet si přípravu a obhajobu odborné práce, hlouběji proniknout do vybraného odborného tématu ve zvolené oblasti, vyhrát věcné ceny a mimo jiné také využít možnosti upuštění od přijímací zkoušky na naší fakultu v budoucích třech letech v případě, že se umístí na 1. až  3. místě.

Oblasti, ve kterých je možné se do soutěže zapojit, jsou:

  • sociální patologie a prevence,
  • speciální pedagogika,
  • sociální politika a sociální práce,
  • zdravotnické obory.

Studenti se mohou zapojit jako jednotlivci nebo jako tým, soutěžní práci budou připravovat pod vedením středoškolského pedagoga či vybraného odborníka z praxe.

Důležité termíny soutěže

  4. 1. 2023 ukončení příjmu přihlášek do soutěže

14. 4. 2023 odevzdání zpracovaných soutěžních prací

26. 4. 2023 ústní obhajoby, slavnostní vyhodnocení 


Bližší informace včetně přihlášky najdete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/ssodbornasoutez