Fakulta veřejných politik třídí opad

  • Viktorie Kovářová
  • 20.09.2022
Jak jste si mohli povšimnout, se začátkem nového akademického roku odpadkové koše na chodbách fakulty nahradily nové nerezové nádoby na separovaný odpad.

Fakulta veřejných politik v duchu společenské odpovědnosti nově zavádí systém třízení odpadu – a to plastu a papíru. Budeme moc rádi, když společně s námi budete systém třízení dodržovat a dopomůžete tak k ekologičtějšímu chodu naší fakulty.

Součástí odpadových nádob je i část na zbytkový směsný odpad. V případě, že by se nárazově nashromáždil papírový či plastový odpad větších rozměrů, jsou pro tyto účely připraveny velkoobjemové popelnice v suterénu budovy (u zadního vchodu ze dvora od knihovny).

Na fakultě probíhá také sběr drobného ELEKTROODPADU. Nově najdete nádobu na tento odpad hned za hlavním vstupem do budovy po levé straně vedle informačních kiosků.

Děkujeme za vaši spolupráci. Třiďte spolu s námi!