Celoživotní vzdělávání pro všeobecné sestry přímo v nemocnici

  • Viktorie Kovářová
  • 22.04.2022
Nemocnice Karviná - Ráj ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě a Moravskoslezským krajem začne jako jediná v republice v rámci celoživotního vzdělávání vyučovat všeobecné sestry přímo v nemocnici. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je přivést atraktivní vysokoškolský studijní program do Karviné, a zamezit tak odchodu studentů z této části Moravskoslezského kraje za studiem a prací mimo region.
Klíčovou roli v celém projektu zastává Ústav nelékařských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. „Profese všeobecné sestry je v systému profesionální péče nezastupitelná a velmi potřebná. Již dlouhodobě se v Moravskoslezském kraji potýkáme s jejich nedostatkem, a právě díky tomuto projektu můžeme do budoucna tuto situaci změnit. Velmi si vážíme přístupu Moravskoslezského kraje a krajských nemocnic, v čele s Nemocnicí Karviná – Ráj, k možnosti rozšíření vzdělávání všeobecného ošetřovatelství a spolupráce vysoce erudovaných odborníků z praxe,“ uvádí proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Nemocnice Karviná - Ráj, společně s ostatními krajskými nemocnicemi, je vystavena kritickému nedostatku kvalifikovaných všeobecných sester, což v realitě obnažila v posledních dvou letech pandemie COVID-19. Reakcí na tento akutní nedostatek personálu je snaha o přiblížení vysokoškolského studia pro zdravotní sestry do této části Moravskoslezského kraje a ve střednědobém horizontu personálně krajské nemocnice stabilizovat.
Moderní koncept vysokoškolského vzdělávání odborného personálu přímo v nemocnici realizuje Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Nemocnicí Karviná - Ráj a ostatními krajskými nemocnicemi prostřednictvím kurzu celoživotního vzdělávání a následného přechodu úspěšných absolventů do bakalářské formy studia fakulty.
V akademickém roce 2022/2023 otevíráme 1. ročník pro 30 zájemců. Přihlášku mohou zájemci podat do 29. 5. 2022.
Bližší informace najdete zde: www.slu.cz/fvp/cz/czvkurzvseobecneosetrovatelstvi.