12. ročník soutěže o Cenu Miloslava Petruska v oboru sociologie

  • Viktorie Kovářová
  • 04.01.2022
Soutěž o Cenu Miloslava Petruska je studentskou soutěží České sociologické společnosti, jejímž smyslem je nejen evidovat a propagovat kvalitní práce mladých badatelů v oboru sociologie a oborech sociologii příbuzných, ale také ocenit autory, kterým se něco zajímavého povede.

V této soutěži účastníci přihlašují své nejlepší odborné články, které byly vydány v časopise s recenzním řízením, a to buď v oboru sociologie či v oboru příbuzném. 

Nominace se mohou podávat elektronickou formou do konce února 2022 na adresu janak@fvp.slu.cz (do předmětu zprávy je zapotřebí uvést „Cena MP“). Podmínkou je, že autorem či spoluautorem musí být student české vysoké školy, který v době přijetí článku k tisku neměl titul Ph.D. a nebyl starší 35 let.

Veškerá pravidla naleznete na webu ČSS zde: https://ceskasociologicka.org/oceneni/.