Proběhnou další doplňovací volby do studentské komory AS SU za FVP

  • Viktorie Kovářová
  • 27.12.2021
Dílčí volební komise Fakulty veřejných politik stanovuje harmonogram doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.
Nejpozději do 14. 1. 2022 do 10:00 hod je možno na Ústřední podatelně Fakulty veřejných politik podat návrh kandidáta na senátora/ku. Pro navržení kandidáta do Akademického senátu Slezské univerzity platí následující pravidla: kandidát do Akademického senátu Slezské univerzity musí být členem akademické obce Slezské univerzity; v souladu s čl. 5 odst. 10 Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity: „členství v Ústřední volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do Senátu“. Podané návrhy budou zveřejněny 14. 1. 2022 ve 12.00 hodin na úřední desce FVP a na webových stránkách FVP. V souladu s čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS SU: Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, osobní číslo (UČO), název součástí, studijní program, ročník studia a e-mail. Na kandidátce musí být uvedeno jméno a příjmení navrhovatele (včetně titulů), jeho osobní číslo (UČO), studijní program, ročník studia a e-mail. Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, což potvrdí svým podpisem.

Samotné volby do Akademického senátu Slezské univerzity budou probíhat elektronicky v Informačním systému Slezské univerzity.

První kolo voleb se uskuteční v sekci E-VOLBY od 24. 1. 2022 od 8:00 hod. do 26. 1. 2022 do 13:00 hod.

Případné druhé kolo voleb se uskuteční v sekci E-VOLBY od 7. 2. 2022 od 8.00 hod. do 9. 2. 2022 do 13:00 hod.

Návrh na kandidáta ZDE.