Volby do Akademického senátu Slezské univerzity na fakultě

  • Viktorie Kovářová
  • 10.11.2021
Volební komise Fakulty veřejných politik stanovuje harmonogram doplňovacích voleb do studentské komory AS SU v Opavě.
Nejpozději do 23. 11. 2021 do 10.00 hodin je možno na Ústřední podatelně SU FVP podat návrh kandidáta na senátora/ku. Pro navržení kandidáta platí určitá pravidla viz příloha.

Podané návrhy budou zveřejněny 23. 11. 2021 ve 12.00 hodin na úřední desce FVP a na webových stránkách FVP.


Samotné volby do AS SU budou probíhat elektronicky v systému IS SU.

První kolo voleb se uskuteční v sekci E-VOLBY od 1. 12. 2021 od 8.00 hod. do 3. 12. 2021 do 15.00 hod.

Případné druhé kolo voleb se uskuteční také v sekci E-VOLBY od 13. 12. 2021 od 8.00 hod. do 15. 12. 2021 do 15.00 hod.


Návrh na kandidáta