Změna termínu! Rok dobrovolnictví připomene výstava věnovaná junákům

  • Viktorie Kovářová
  • 29.11.2021
Výstava bude ke zhlédnutí od 13. prosince 2021 v univerzitním centru v 1. patře v OC Breda & Weinstein (vedle Krevního centra) v době provozu obchodního centra až do 21. ledna 2022.
Fakulta veřejných politik v Opavě při příležitosti roku dobrovolnictví představí v rámci výstavy největší českou a světovou dobrovolnickou organizaci, která svými postoji a morálními principy vychovává mládež. Je to Junák – český skaut.

Na této výstavě se seznámíte s historií skautů, jejich současností a prací na rozvoji občanské společnosti a výchově dětí a mládeže. Rovněž bude prezentována spolupráce s fakultou na společných akcích, které jsou pro veřejnost připravovány v průběhu roku. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě diskuzního fóra MOSTY, které se uskuteční v kulisách výstavy 14. 12. v 17:00 (pokud to epidemiologická situace dovolí). Diskutovat budou spolu s veřejností zástupci organizací: Junák – český skaut, z. s., Rotary Club Opava, Elim Opava, o. p. s., Aktivní senioři města Bruntál, Terapeutická linka Sluchátko, Český červený kříž a další.