Až do 30. listopadu je možno podat přihlášku do odborné soutěže pro středoškoláky

  • Viktorie Kovářová
  • 04.11.2021
I v letošním akademickém roce vyhlásila Fakulta veřejných politik soutěž pro středoškolské studenty v tematických oblastech souvisejících se studijními programy. Zapojením do soutěže budou mít studenti možnost vyzkoušet si přípravu a obhajobu odborné práce, hlouběji proniknout do vybraných odborných témat, vyhrát věcné ceny nebo využít upuštění od přijímací zkoušky, pokud se v soutěži umístí na 1. až 3. místě.

Oblasti, ve kterých je možné se do soutěže zapojit, jsou:

sociální patologie a prevence, 

speciální pedagogika,

sociální práce, 

zdravotnické obory.

Studenti se mohou zapojit jako jednotlivci nebo jako tým, soutěžní práci budou připravovat pod vedením středoškolského pedagoga či vybraného odborníka z praxe.

Bližší informace včetně přihlášky najdete zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/ssodbornasoutez.