Na středu 20. října bylo vyhlášeno děkanské volno pro studenty 1. ročníků!

  • Viktorie Kovářová
  • 13.10.2021
Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě vyhlásil na 20. října 2021 v souvislosti s konáním slavnostní imatrikulace studentů I. ročníků bakalářských studijních programů děkanské volno.

Děkanské volno je vyhlášeno v tomto rozsahu:

9.00 - 10.30 hod. pro studenty studijních programů

  • Dentální hygiena
  • Pediatrické ošetřovatelství
  • Porodní asistence Ošetřovatelství/obor Všeobecná sestra

10.30-12.15 hod. pro studenty studijních programů

  • Edukační péče o seniory
  • Sociální patologie a prevence
  • Speciální pedagogika


Úplné znění rozhodnutí děkana č. 10/2021 ZDE.