FVP letos poprvé uspořádala Sraz absolventů

  • Martina Vaculíková
  • 08.10.2018

V sobotu 6. října 2018 se poprvé uskutečnil sraz absolventů Fakulty veřejných politik v Opavě, kteří mohli opět navštívit prostory své alma mater a setkat se svými pedagogy. Pro absolventy byl připravený bohatý program. V dopoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení za přítomnosti vedení fakulty a univerzity. Přivítat studenty přišli proděkani fakulty i rektor Slezské univerzity. Proděkanka Marta Kolaříková představila vedoucí ústavů a jednotlivá pracoviště fakulty, aktuální i připravované studijní programy a obory. Účastníci měli možnost se zúčastnit organizované prohlídky prostor, a to specializovaných učeben Ústavu ošetřovatelství, knihovny a výslechové místnosti včetně výukového bytu. Proběhly i diskuze s pracovníky ústavů, na nichž absolventi studovali. Součástí programu byl vstup obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni očima jejího spoluzakladatele, europoslance Jaromíra Štětiny a člena správní rady, filmového dokumentaristy Petra Jančárka. Po zhlédnutí dokumentu proběhla přednáška o vzniku největší české nestátní neziskové organizace, o její současnosti, vizích, úspěších a problémech. Během srazu absolventů byla možnost prohlídky výstavy fotografií absolventky studijního oboru Sociální patologie a prevence Zuzany Samara, která je nyní  instalována v prostorách fakulty. Věříme, že celý den se absolventům líbil a že k nám zase rádi zavítají.