Registrace na konferenci Vztahy v rodině v čase pandemie byla spuštěna

  • Viktorie Kovářová
  • 02.08.2021
Na Fakultě veřejných politik v Opavě proběhne 11. listopadu 2021 konference věnovaná negativním dopadům pandemie na rodiny, problematickému postavení seniorů v těchto nelehkých časech a také se zaměří na otázky vzdělávání a distanční výuky.
Bližší informace ke konferenci, kontakty, termíny a podmínky registrace najdete na stránkách Ústavu pedagogických a psychologických věd: https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvkonference.