Testování pro studenty FVP

  • Viktorie Kovářová
  • 12.05.2021
Na základě Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání je podmínkou účasti studentů na výuce a na ubytování na Slezské univerzitě v Opavě negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní.
Pravidla pro testování studentů Fakulty veřejných politik v Opavě
Povinnost testování se vztahuje na studenty všech studijních programů, kteří:
-    se budou účastnit prezenční praktické výuky a praxe; 
-    se budou účastnit prezenčního zkoušení za účasti více než dvou osob;
-    jsou ubytováni na kolejích Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě bez ohledu na to, zda se účastní výuky, praxe nebo zkoušení. 

Testování studentů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
-    testování se provádí v případě pravidelné výuky a ubytování s frekvencí jedenkrát za 7 dní, a to každé pondělí a čtvrtek; 
-    provádění preventivních antigenních testů v prostorách univerzity je zajištěno v Opavě v budově FVP, Bezručovo nám. 14, učebně C-308, a to poskytovatelem zdravotních služeb MUDr. Lenkou Jantošíkovou; 
-    studenti se ktestování přihlašují v rezervačním kalendáři MSBookings (https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/bookings/). 

Více informací ZDE.