Probíhá 2. kolo přijímacího řízení!

  • Viktorie Kovářová
  • 03.08.2021
Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia).

Termín pro podání přihlášky ke studiu bakalářského studijního programu Edukační péče o seniory do 31. 8. 2021 (pro SCIO testy byl vypsán termín 21. 8., přihlášku po tomto termínu by měli podávat pouze zájemci s absolvovanými SCIO testy).

Více informací o přijímacím řízení ZDE.

Více informací o studijním programu Edukační péče o seniory ZDE

Přihlášku můžete podat ZDE.