Provoz očkovacího centra v budově Fakulty veřejných politik v Opavě

  • Viktorie Kovářová
  • 26.02.2021
Provoz očkovacího centra Slezské nemocnice v Opavě v budově fakulty je v plném proudu. Bezbariérový vstup se nachází ze dvora (vstup označen z ulice Mírova) a parkování pro klienty očkovacího centra bylo vyhrazeno podél celé budovy fakulty na Bezručově náměstí 14.
Druhé opavské očkovací centrum v budově Fakulty veřejných politik zřídila Slezská nemocnice, aby tak byly navýšeny kapacity pro očkování proti nemoci COVID-19. Fakulta poskytla své prostory nemocnici zcela zdarma a bez nájmu, přičemž navíc hradí veškeré náklady za energii, poskytuje IT vybavení a zajišťuje servis spojený s bezpečným a hygienickým provozem v budově.
S nemocnicí fakulta dlouhodobě spolupracuje zejména prostřednictvím Ústavu nelékařských zdravotnických studií. Mimo spolupráci při zajišťování chodu očkovacího centra naši studenti (především budoucí všeobecné sestry) od začátku koronavirové krize pomáhají nahradit chybějící personál v nemocnici a velkou měrou se tak zasluhují o zvládnutí této komplikované situace.