Doporučené postupy pro online formu kontroly plnění studijních povinností

  • Viktorie Kovářová
  • 11.01.2021
Na základě vývoje epidemie nemoci COVID-19 stanovuje děkan Fakulty veřejných politik v Opavě doporučené postupy pro on-line formu kontroly plnění studijních povinností v rámci studijních programů realizovaných fakultou ve všech formách (prezenční, kombinovaná, CŽV).
Garant studijního předmětu, zkoušející, případně předseda zkušební komise informuje studenty prostřednictvím fakultního e-mailu o způsobu ukončení předmětu on-line formou, pokud k tomu v důsledku epidemiologické situace bylo nutno přistoupit.
V souladu s podmínkami pro ukončení předmětu může zkoušející zvolit možný způsob realizace on-line formy kontroly plnění studijních povinností:
        a. on-line zkoušení písemnou formou prostřednictvím e-leamingového nástroje,
        b. on-line zkoušení formou ústní zkoušky, kdy student i zkoušející se nacházejí na jimi zvolených místech (např. doma, v kanceláři atd.) a zkoušení probíhá prostřednictvím stanoveného on-line nástroje, zkoušející i student jsou povinni zajistit si příslušné technické podmínky,
        c. on-line zkoušení formou ústní zkoušky, kdy student se dostaví kvykonání zkoušky na fakultu do předem stanovené místnosti, samotné zkoušení pak probíhá on-line formou prostřednictvím vybraného nástroje.

Úplné znění Rozhodnutí děkana č. 2/2021 ZDE.