Partner Institutions within the Erasmus Programme

Austria

Johannes Kepler Universität Linz

Karl-Franzens-Universität Graz

Croatia

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

France

Universite Nancy 2

Ireland

University of Limerick

Italy

Università degli Studi di Roma „La Sapienza”

Università degli Studi di Roma Tre

Università degli Studi di Torino

Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati di Trieste

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Universita´degli studi di Siena

Germany

Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Rheinisch-Wesrfaelische Technische Hochschule Aachen

Universität Potsdam

Universität des Saarlandes

Georg-August-Universität Göttingen

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Great Britain

University of Oxford

Poland

Unywersytet Wroclawski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Torun

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Uniwersytet Jagielloński Krakow

Uniwersytet Sláski Katowice

Uniwersytet Łódzki

Slovakia

Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenia

Univerza v Ljubljani

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Sweden

Högskolan Kristianstad

Turkey

Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi

Nigde University

Iceland

University of Iceland

Litva

Vilniaus universitetas

Nizozemí

Universiteit Utrecht