Phone contact

01

+420 553 684 515

Room

Jarolím Skřejpek

Email: jarolim.skrejpek@fpf.slu.cz

Department

01

Technicko-provozní úsek

Vedoucí oddělení

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar tajemníka

Technicko-provozní úsek