Doktorský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (P8204) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, obor Tvůrčí fotografie

 

Členové oborové rady:

Interní:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Doc. Mgr. Aleš Kuneš

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.

Doc. MgA. Pavel Mára

Doc. Mgr. Václav Podestát

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Doc. Mgr. Josef Moucha

Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

Externí:

Prof. Mgr. Pavel Dias (Filmová a televizní fakulta AMU Praha)

Prof. Mgr. Milota Havránková (Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, SK)

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava, SK)

Doc. ak. mal. Otakar Karlas (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha)

Prof. PhDr. Stanislav Ulver (Filmová a televizní fakulta AMU Praha)

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský (Fakulta užitého umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

 

 

Školitelé:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Doc. Mgr. Aleš Kuneš

Doc. MgA. Pavel Mára

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.

Prof. MgA. Milota Havránková (Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, SK)

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava, SK)

Doc. Mgr. Václav Podestát

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Doc. Mgr. Josef Moucha

Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.