Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Archeologie, studijní obor Archeologie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Tomáš Petr

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Ondřej Klápa

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Jiří Skácelík

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Petr Rataj, přerušeno
Středověká a raně novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických, chemicko-technologických analýz a její odraz ve vývoji osídlení Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
V kombinované formě
Mgr. Jana Němcová

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Mgr. Jan Boček
Pás staroeneolitických povrchových dílen na výrobu kamenné štípané industrie mezi Krnovem a Opavou
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Pavel Fojtík
Prostějovská kotlina v raném středověku Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Mgr. Hana Čižmářová, přerušeno
Laténské sklo na Moravě Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.