Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - oborová rada a školitelé [CZ]

Členové oborové rady:

Interní:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předseda

Prof. PhDr. Bohusław Czechowicz, Dr.

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Fakulta veřejných politik SU Opava)

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Fakulta veřejných politik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Fakulta veřejných politik SU Opava)

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.



Externí:


Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Filozofická fakulta, UK Praha)

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Praha)

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., pobočka Brno)

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Prof Dr. hab. Piotr Pałys (Instytut Słaski v Opolu, PL)

Prof. dr hab. Stanisław Senft (Uniwersytet Opolski, Opole, PL)

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Filozofická fakulta, UK Praha)

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)

PhDr. Oldřich Tůma (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

 

Přednášející a školitelé:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

 

Případně mohou být se souhlasem oborové rady a vzhledem k zaměření tématu disertační práce ustanoveni školiteli další odborníci.