Studijní program Historie se zaměřením na české a československé dějiny (P0222D12035) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Historie se zaměřením na české a československé dějiny

 

Členové oborové rady:

Interní:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předseda

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr.

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (emeritní profesor)

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.


Externí:

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Fakulta veřejných politik SU v Opavě)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)

Dr. hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ (Państwowy instytut naukowy - Instytut Śląski w Opolu, PL)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Fakulta veřejných politik SU v Opavě)

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha)

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR Praha, pobočka Brno)