Od roku 2015 již nelze vyjíždět na studentské pobyty přes Rozvojové programy MŠMT ČR. Krátkodobé výjezdy je možné realizovat přes stipendijní fond, informace k dispozici u K. Scheeové (katerina.scheeova@fpf.slu.cz).

Postup:

  • Student nahlásí na OVZS (Oddělení pro vědu a zahraniční styky-dále jen OVZS) K. Scheeové přesný termín pobytu, podle kterého bude přidělena výše stipendia.
  • Pobyt musí být na univerzitě, se kterou má FPF nebo SU uzavřenou smlouvu (přehled smluv zde a zde).
  • Přihlášky na partnerskou univerzitu se po schválení zasílají dle požadavku partnerské univerzity prostřednictvím OVZS v souladu s termíny partnerské univerzity.
  • Poté, co je přidělena výše grantu a pobyt schválen partnerskou univerzitou, podává návrh na stipendium vedoucí ústavu (formulář zde) na OVZS K. Scheeové.

 

Archiv:

Výjezdy přes Rozvojový projekt 2012

Výjezdy přes Rozvojový projekt 2013

Výjezdy přes Rozvojový projekt 2014