MEZIFAKULTNÍ SMLOUVY

 

1 The Department of Physics (Astrophysics), University of Oxford, UK

2 Panstwony Instytut Naukowy - Instytut Slaski w Opolu, OPOLE, PL

3 Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, OPOLE, PL

4 Wydział Nauk Historicznych Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, TORUŃ, PL

5 Fen-Edebiyat Fakültesi, Canakkale Onsekiz Mart University, CANAKKALE, TR

6 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě , BRATISLAVA, SK

7 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, BRATISLAVA, SK

8 Fakulta humanitných vied Unierzity Mateja Béla v Banské Bystrici, BÁNSKÁ BYSTRICA, SK

9 Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, PREŠOV, SK

10 Fakulta humanitných vied Unierzity Mateja Béla v Banské Bystrici, BÁNSKÁ BYSTRICA, SK

11 Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela , BÁNSKÁ BYSTRICA, SK

12 Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, KOŠICE, SK

13 Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza-Università di Roma, Roma, IT