V případě, že si student zařizuje individuální studium v zahraničí a chce poté uznat zahraniční studium a kredity získané v zahraničí po návratu na domovské univerzitě, postupuje podobně jako v případě pobytu Erasmus, pokyny jsou k dispozici zde. Je nutné, aby měl pobyt schválen domovskou univerzitou.