Výběrová řízení na studentské pobyty a pracovní stáže Erasmus+ pro ak. rok 2017/2018

V průběhu února a března 2017 budou probíhat na jednotlivých ústavech SU FPF informační schůzky a výběrová řízení na studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+ pro ak. rok 2017/2018.

 

    Do 20. 3. 2017zájemci  o pobyt Erasmus+ zašlou životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (Slovensko-čeština), motivační dopis a výpis studijních výsledků E-mailem na ústav (ústavnímu koordinátorovi-viz kontakty) a na OVZS (fakultní koordinátorce K.Scheeové-katerina.scheeova@fpf.slu.cz).

     

    Podrobné informace k jednotlivým výběrovým řízením spolu s termíny konání informačních schůzek a výběrových řízení podají ústavní koordinátoři - viz kontakty.