Studijní stipendia do Německa na letní semestr 2018

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.


Co nabízíme:

 • Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018
 • Úhradu semestrálního poplatku za studium
 • Úhradu případné vratné kauce za bydlení
 • Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednistvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná)
 • Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.

Co očekáváme:

 • Aktivní výkon studijního záměru (projekt), jeho následná prezentace a písemné vyhotovení
 • Písemné vyhotovení závěrečné zprávy z pobytu
 • Účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů
 • Včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu (plnění určitého počtu kurzů nebo kreditů ale není vyžadováno)

Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

 • student denního studia české VŠ
 • věk maximálně 30 let
 • zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 • komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)
 • české občanství


Podklady k přihlášení:

Projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, realizace vlastního nápadu, části závěrečné práce apod.

Popis projektu by měl obsahovat obor, ve kterém bude práce psaná, popis tématu a metodiky projektu, hypotézy, stručnou osnovu a účel projektu.

Musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).

 • Motivační dopis zahrnující důvody žádosti o stipendium GFPS rovněž v německém jazyce v rozsahu 1 strany (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
 • Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč.

Tento poplatek je třeba uhradit na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška považována za úplnou!


Odpovědi na dotazy najdete na našich stránkách http://www.gfps.cz, případně napište na adresu pavlina.bromova@gfps.cz. Na tuto adresu také zasílejte vyplněné naskenované žádosti společně s ostatními podklady nejpozději do 31. 10. 2017[1].

Ústní výběrové řízení proběhne v listopadu v Praze.[1] Odevzdáním přihlášky dává uchazeč sdružení GFPS-CZ souhlas ke zpracování osobních údajů. Sdružení GFPS-CZ se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetí osobě.