Německo - výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD - uzávěrka přijímání žádostí 1. května

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD. Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů "Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců" - tzv. "Kurzstipendien" "Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce" (v délce 1-3 měsíce) "Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění" (v délce 1-3 měsíce) "Nová pozvání pro bývalé stipendisty" (v délce 1-3 měsíce) "Bilaterální výměna vědců" (14 dní - 3 měsíce)

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019. Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/>.

K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de>.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz<http://www.daad.cz> v sekci Stipendia - Stipendia DAAD,  dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de>.

Kontakt:

IC DAAD Praha DAAD-Informationszentrum Prag

Masarykovo nábř. 32

110 00 Praha 1

Tschechische Republik

Tel.: +420 224 931 182 Mob.: +420 702 142 340 Fax: +420 224 931 183

E-mail: info@daad.cz<mailto:info@daad.cz> Web: www.daad.cz<http://www.daad.cz/>