Nabídka stipendií do Izraele poskytovaných na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019.

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií do Izraele poskytovaných 
na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019. V nabídce jsou: * Letní kursy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018 * Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP, nabídka není určena
ke studiu oborů všeobecné lékařství (ani specializace),
zubní lékařství a veterinární lékařství, vyloučena je rovněž pracovní praxe
v rámci studia * Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky Datum uzávěrky dodání přihlášek do AIA je 23. 11. 2017 do 12:00 hodin. Bližší informace jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17 Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia
pro humanitní a společenskovědní obory;
upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory. Kontakt: Mgr. Eva Jermanová Akademická informační agentura Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 850 505
jermanova@dzs.cz<mailto:jmeno@dzs.cz>
aia@dzs.cz www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/>