Nabídka stipendia k ročnímu stipendijnímu pobytu v Kanadě pro doktorandy; termín pro podání přihlášek: 27. 4. 2017

STIPENDIUM - WIRTHŮV INSTITUT

 

Nabídka stipendia k ročnímu stipendijnímu pobytu v Kanadě pro doktorandy;  termín pro podání přihlášek: 27. 4. 2017


Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě informoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o nabídce ročního postgraduálního stipendia v akademickém roce 2017/2018, která je určena studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.


Podrobné informace o nabídce včetně postupu podání přihlášky a kontaktních adres jsou k dispozici v angličtině zde:

http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx

Zájemci/zájemkyně mohou svou přihlášku, která bude obsahovat požadované náležitosti, zaslat do 27. dubna 2017 (termín 10.4.2017, který je uveden na výše zmíněné kanadské webové stránce není směrodatný).

Kontakt:

Karla Benešová

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504   I aia@dzs.cz

www.dzs.cz I http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/