MAĎARSKO - stipendia pro VŠ učitele - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY

Dovolujeme si Vás informovat, že maďarská strana prodloužila termín uzávěrky na stipendijní pobyty pro VŠ učitele podle článku 12 a) a 12 b) nabízené na akademický rok 2018/2019 v rámci mezivládní dohody - viz naše webová stránka http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=23.

Do pondělí 23.4.2018 do 15:00 hodin je nutno doručit do Akademické informační agentury
1/ poštou/osobně originál vyplněného a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzeného formuláře "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia<http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/>",
2/ e-mailem (na aia@dzs.cz<mailto:aia@dzs.cz>) skeny všech dokumentů (včetně vyplněné a podané přihlášky) podávných on-line prostřednictvím Tempus Public Foundation "- viz webový odkaz níže (i když uzávěrka pro on-line podání uvedená na webu Tempus Public Foundation je až 30.4.2018).

Podrobné informace a postup pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants/  for research - relaunched.

Prosíme o předání této informace případným zájemcům.
Děkujeme za pomoc a spolupráci.

S přátelským pozdravem

Karla Benešová
Akademická informační agentura

Tel.: (+420) 221 850 504
E-mail: aia@dzs.cz<mailto:aia@dzs.cz>

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz<http://www.dzs.cz/>   |   www.zahranici-stipendium.cz<http://www.zahranici-stipendium.cz/>