Vědecká rada FPF SU

Řádné zasedání Vědecké rady FPF SU se koná ve čtvrtek 22.2.2018 v 11h v zasedací místnosti děkanátu FPF SU, Bezručovo nám. 1150/13 v Opavě.

Personální složení:

Interní členové:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda
Pracoviště: Ústav fyziky
Telefon: +420 553 684 240
E-mail: zdenek.stuchlik (at) fpf.slu.czProf. PhDr. Vladimír Birgus
Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie
Telefon: +420 553 684 388
E-mail: vlbirgus (at) volny.czDoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bohemistiky a knihovnictví
Telefon: +420 553 684 417
E-mail: eva.hoeflerova (at) fpf.slu.czProf. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Ústav: Ústav fyziky
Telefon: +420 553 684 291
+421 260 295 681
E-mail: hubac (at) fmph.uniba.skProf. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Pracoviště: Ústav středoevropských studií (Fakulta veřejných politik SU)
Telefon: +420 553 684 181
E-mail: dusan.janak (at) fvp.slu.czProf. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Pracoviště: Ústav historických věd
Telefon: +420 553 684 470
E-mail: zdenek.jirasek (at) fpf.slu.czProf. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
Pracoviště: Ústav informatiky
Telefon: +420 553 684 361
Fax: +420 553 716 370
E-mail: jozef.kelemen (at) fpf.slu.czDoc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky
Telefon: +420 553 684 362
E-mail: alice.kelemenova (at) fpf.slu.czDoc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav historických věd
Telefon: +420 553 684 480
E-mail: jiri.knapik (at) fpf.slu.czProf. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Pracoviště: Ústav historických věd
Telefon: +420 553 684 476
E-mail: irena.korbelarova (at) fpf.slu.czProf. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Pracoviště: VŠB-TU Ostrava, Institut fyziky
Telefon: +420 597 323 129
E-mail: jaromir.pistora (at) vsb.czDoc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Pracoviště: Ústav informatiky
Telefon: +420 553 684 364
E-mail: petr.sosik (at) fpf.slu.cz

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c.
Pracoviště:
Institut tvůrčí fotografie
Telefon:
+420 554 295 110
E-mail:
jindrastreit (at) mujbox.cz
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie
Telefon: +420 553 684 384
E-mail: jiri.sio (at) post.cz
Externí členové:

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Telefon: +420 466 036 073
E-mail: martin.capsky (at) upce.cz
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Pracoviště: Akademie věd Slovenské republiky
Telefon: +421 259 410 573
E-mail: betak (at) savba.skProf. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Telefon: +420 221 912 499
E-mail: jiri.bicak (at) mff.cuni.czProf. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Pracoviště: Filozofická fakulta UK Praha
Telefon: +420 221 619 311
E-mail: lenka.bobkova (at) ff.cuni.czProf. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
Telefon: +420 323 620 113
E-mail: director (at) asu.cas.czDoc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Telefon: +420 515 911 102
E-mail: kouril (at) arub.czDoc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Telefon: +420 221 912 502
E-mail: jiri.langer (at) mff.cuni.czProf. Irina Perfiljeva, CSc.
Pracoviště: Přírodovědecká fakulta OU Ostrava
Telefon: +420 597 091 408
E-mail: irina.perfilieva (at) osu.cz


Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Telefon: +421 552 347 166
E-mail: stefan.sutaj (at) upjs.sk


Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta VŠE Praha
Telefon: +420 224 095 503
E-mail:

alesskrivan (at) hotmail.com