Rektor SU vyhlásil Rozhodnutím rektora č. 30/2017 Studentskou grantovou soutěž SU na rok 2018.

Termín odevzdání závěrečné zprávy za rok 2017 - 15.1.2018, FORMULÁŘ

Termín odevzdání žádosti o pokračování grantu v r. 2018, část A - vyúčtování (u víceletých projektů) - 15.1.2018, FORMULÁŘ

Termín odevzdání žádosti o pokračování grantu v r. 2018, část B - pokračování (u víceletých projektů) - 19.2.2018, FORMULÁŘ

Termín odevzdání žádosti o nový projekt v r. 2018 - 19.2.2018, FORMULÁŘ