Rigorózní řízení (PhDr., RNDr.)

Adresa pro doručování přihlášky:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Bezručovo nám. 1150/13

746 01 Opava

Dokumenty

Prováděcí nařízení děkana FPF SU o rigorózním řízení ve studijním programu

 

Složení stálých komisí pro rigorózní řízení konaná ve studijních programech:

Historické vědy (N7105), Historické vědy (M7105)

Obor Historie:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.

Obor Historie-muzeologie:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Obor Kulturní dějiny:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Obor České moderní dějiny:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Obor Ochrana kulturního dědictví

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Obor Archeologie:

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

Učitelství pro střední školy (N7504)

Obor Učitelství dějepisu pro střední školy:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Fyzika (N1701), Fyzika (M1701)

Obor Teoretická fyzika:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prof. Ing. Peter Lichard, DrSc., prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc., doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.

Informatika (N1801)

Obor Informatika a výpočetní technika:

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc., prof. Ing. Dušan Marček, CSc., doc. Ing. Petr Sosík, Dr., doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Filologie (N7310)

Obor Angličtina (jednooborová), obor Angličtina (dvouoborová), obor Němčina (jednooborová), obor Němčina (dvouoborová):

Anglická a německá jazykověda: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc., prof. Dr. Norbert Richard Wolf, prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

Anglická a německá literatura: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D., prof. Dr. phil. Habil. Klaus Werner, prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.