Seznam oborů, ve kterých je možno vykonat státní rigorózní zkoušku (PhDr./RNDr.)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

OBOR


Rozhodnutí MŠMT, Čj.

Ze dne


Platnost do
N7109 Archeologie (PhDr.) 7105T001 Archeologie MSMT-22713/2016-1 5.8.2016 31.8.2020
N7105 Historické vědy (PhDr.) 7105T025 Historie-muzeologie MSMT/6074/2014 27.2.2014 31.7.2022
7105T021 Historie MSMT/6074/2014 27.2.2014 31.7.2022
7105T035 Kulturní dějiny MSM/18173/2013 17.7.2013 1.11.2021
7105T076 Ochrana kulturního dědictví MSMT/6074/2014 27.2.2014 31.7.2022
N1701 Fyzika (RNDr.) 1701T034 Teoretická fyzika MSMT16446/2012-M3 30.4.2012 30.6.2020
N1701 Physics (RNDr.) (AJ) 1701T034 Teoretical Physics MSMT-22713/2016-1 5.8.2016 30.6.2020
N1801 Informatika (RNDr.) 2612T025 Informatika a výpočetní technika MSMT-4819/2015 27.2.2015 31.5.2023
n1801 Computer Science (RNDr.) (AJ) 2612T025 Computer Science and Technology MSMT-22713/2016-1 5.8.2016 31.5.2023
N7310 Filologie (PhDr.) 7310T010 Angličtina (jednooborová) 12799/2011-30/1 10.5.2011 31.5.2019
7310T010 Němčina (jednooborová) 21763/2011-30/1 22.7.2011 31.12.2019
7310T010 Angličtina (dvouoborová) 12799/2011-30/1 10.5.2011 31.5.2019
7310T010 Němčina (dvouoborová) 21763/2011-M3 22.7.2011 31.12.2019
7310T239 Bohemistika MSMT-22713/2016-1 5.8.2016 31.8.2020
N7504 Učitelství pro střední školy (PhDr.) 7504T042 Učitelství dějepisu pro střední školy MSMT-4536/2014 23.12.2014 31.12.2018
N7106 Historická studia (PhDr.) 7105T091 Kulturní dědictví v regionální praxi MSMT-12885/2015 11.5.2015 31.7.2021
MAGISTERSKÝ PROGRAM
OBOR

Rozhodnutí MŠMT, Čj. Ze dne

Platnost do
M7504 Učitelství pro střední školy (PhDr.) 7504T042 Učitelství dějepisu pro střední školy MSMT/45136/2014 23.12.2014 31.12.2018
7504T089 Učitelství matematiky pro střední školy MSMT/24475/2014 11.7.2014 31.10.2018Přehled akreditovaných studijních programů FPF