MSKlogo.jpg

Dotační programy MSK

 

Projekty řešené v roce 2017

Název projektuŘešitelDoba řešení

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě (sml.č. 03788/2017/RRC)

Aktuality z průběhu řešení

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 1.9.2017 - 31.8.2020

 

Projekty řešené v roce 2015

Název projektuŘešitelDoba řešení

Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na SU (sml.č. 02618/2014/RRC)

WORKSHOP

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 1.1.2014 - 31.8.2015
Podpora výzkumných kapacit na FPF SU (sml.č. 02611/2014/RRC) Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. 1.1.2015 - 31.12.2015

 

Aktuality z průběhu řešení projektů Z D E.

Projekty řešené v roce 2014