Veřejná soutěž INTER-ACTION

Ministerstvo školství vyhlásilo veřejnou soutěž   podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Veřejná soutěž se vztahuje pouze na česko-izraelskou spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael.

Cílem soutěže je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podpořit vývoj inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem.

Na české straně, zajišťuje realizaci veřejné soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na izraelské straně agentura ISERD a odpovědným vládním orgánem je Ministerstvo hospodářství a průmyslu.

Doba řešení projektů je 3 roky s ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2020.

Uchazečem může být podnik zabývající se výzkumem se sídlem v ČR, nicméně spoluuchazečem (dalším účastníkem) může být výzkumná organizace.

Podrobné informace Z D E

Termín podání návrhu projektu na fakultní oddělení pro vědu a zahraniční styky - čtvrtek 18.1.2018