Veřejná soutěž ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Maximální míra podpory projektu – 90 % celkových uznaných nákladů

Minimální spoluúčast součásti na celkových uznaných nákladech – 10 % celkových uznaných nákladů

Další informace na rektorátní webové stránce Z D E.

Podrorobné informace na webové stránce TAČR.

Termín předání návrhů projektů včetně formuláře žádosti o podpis projektové žádosti na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU je 13.9.2017 do 16h.