Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila programy:

Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.

Výše stipendia ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno žadatelům do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech

Více informací ZDE

Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Více informací ZDE

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv jedenáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS.

Cena je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré informace jsou na webových stránkách nadace www.vnjh.cz

Cena IUS et SOCIETAS www.iusetsocietas.cz

Uzávěrka žádostí 9.9.2018