NAKI II - veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu

Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 - NAKI II.

Cílem programu je dosažení zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity a integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kutlruy ve 21. století.

Podrobné informace včetně příslušných formulářů jsou k dispozici Z D E.

V rámci soutěže se rozlišují 3 typy uchazečů:

J - jediný uchazeč

D - uchazeč + další účastník

K - konsorcium příjemců

Termín předání návrhů projektů (vytištěný + elektronicky) na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF - středa 19.4.2017.